Legislation and Morality Cover Image
  • Price 3.90 €

"Zwischen Recht und Sittlichkeit"
Legislation and Morality

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Texts from: "Sowjetskoje Gossudarstwo i Prawo", Moskau, Nr. 10, 1951 (Original title: Raswitije sowjetskogo sozialistitscheskogo prawa w tschetwertoj stalinskoj pjatiletke) "Sowjetskoje Gossudarstwo i Prawo" , Moskau, Nr. 10/1951 (Original title: Wsaimodejstwije prawa i nrawstwenllosti w sowjetskom sozialistitscheskom obschtschestwe) "Komso.molskaja Prawda1/,Moskau, 19. Oktober 1951 (Original title: Bes blagoslowenija uprawdoma)

  • Issue Year: 1952
  • Issue No: 04
  • Page Range: 116-123
  • Page Count: 8
  • Language: German