“Think tanks” and their role in preparation of strategies of urbanized areas' sustainable development Cover Image

„Minčių fabrikai“ ir jų vaidmuo urbanizuotų teritorijų darnaus vystymosi strategijų rengime
“Think tanks” and their role in preparation of strategies of urbanized areas' sustainable development

Author(s): Edmundas Smilga, Remigijus Čiegis
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: „minčių fabrikai“; vadyba; darnumas; holistinis požiūris; strateginis planavimas; bendruomenės; „Think tanks”; management; sustainability; holistic view; strategic planning; communities;

Summary/Abstract: Straipsnyje, remiantis holistiniu požiūriu, aptariami „minčių fabrikai" ir jų vaidmuo miestų darnumo strategijų rengime. Todėl straipsnyje teoriškai nagrinėjamas „minčių fabrikų" fenomenas bei miestų darnaus vystymosi strateginis planavimas, akcentuojant jo ekonominius ir socialinius aspektus, ypač bendruomenės įtraukimo įplanavimo procesą svarbą ir būdus. The phenomena of„ Think tanks " and the role of it in strategies of sustainability of cities is analysed in the article. Sustainable development and strategic planning of cities, putting accents on its economic and social aspects, especially on the importance and ways of communities' involvement into planning processes, is being theoretically analysed in the article too.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 37
  • Page Range: 141-155
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian