Formation of Language Competence in Teaching Translation Cover Image

Формирование языковой компетенции при обучении переводу
Formation of Language Competence in Teaching Translation

Author(s): Dalia Vyšniauskienė, Žana Lečickaja
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Kauno Technologijos Universitetas

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojami kalbinės kompetencijos formavimo klausimai, nusakantys ir vertimo kompetencijos pagrindus. Nagrinėjama eilė neišspręstų, prieštaringai spręstinų problemų: kaip paruošti metodines priemones techninės kalbos mokymui, kaip naudotis lingvistiniu besimokančių vertimo gimtosios kalbos patyrimu. Straipsnyje taip pat pateikiami eksperimento duomenys, gauti aiškinant rusų kalbos ekonominės leksikos kalbinės kompetencijos lygį ir nustatant leksinių ir gramatinių klaidų, atsirandančių verčiant į vieną ir kitą kalbą, tipą bei jų atsiradimo priežastis. Lietuvių studentų, besimokančių ekonominės terminijos leksinio ir gramatinio lygio tarpkalbinės interferencijos analizė parodo, kad klaidos atsiranda dėl struktūrinių ir semantinių lietuvių ir rusų kalbų skirtumų bei nepakankamo rusų ir lietuvių kalbų gramatikos ir leksikos skirtumų žinojimo. Todėl galima teigti, kad esminis rusų kalbos dėstymo techniškajame universitete trūkumas yra tai, kad mokantis specialiosios terminijos dėmesys kreipiamas tik į specialią žodžių reikšmę, neaiškinant jų įprastų reikšmių ir vartojimo sąlygų literatūrinėje kalboje.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 6
  • Page Range: 28-36
  • Page Count: 9
  • Language: Russian