Jaroslav Prosser and February 1948. From commander of State Security Land Office to agent Cover Image

Jaroslav Prosser a únor 1948. Z přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti agentem
Jaroslav Prosser and February 1948. From commander of State Security Land Office to agent

Author(s): Pavel Žáček
Subject(s): History
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Issue Year: VII/2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 52-62
  • Page Count: 11
  • Language: Czech