CONTENTS OF THE 47th YEAR OF THE JOURNAL SOCIOLOGICAL PROBLEMS Cover Image

СЪДЪРЖАНИЕ НА XLVII ГОДИШНИНА НА СПИСАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
CONTENTS OF THE 47th YEAR OF THE JOURNAL SOCIOLOGICAL PROBLEMS

Author(s): Editorial board Sociological Problems
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН
  • Issue Year: 47/2015
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 381-386
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian