Feminine Prostitution in the Context of Gender Roles Cover Image
  • Price 2.00 €

Женската проституция в контекста на джендър ролите
Feminine Prostitution in the Context of Gender Roles

Author(s): Eli Alexandrova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: джендър, социални роли; проституция; женска психология; интернет.

Summary/Abstract: Половата идентичност е в основата на поведението, което индивидът демонстрира в обществото. В контекста на джендър ролите, проституцията е явление, при което социалната роля се счита за присъща предимно на жените. Още от най-древни времена има сведения за жени, които битуват извън патриархалните рамки на съответните общества. Заклеймявани и презирани, в някои епохи те се оказват символ на женската свобода. Днес в България продължава да липсва категорична регулация по отношение на проституцията. Поглед към популярните български интернет сайтове за платена любов очертава кризисните тенденции, формирани на база влечението към проституция, квалифицирано от Ото Вайнингер като органическа черта на жената, естествена както майчинството.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 369-374
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian