Equitable Sampling of Participants in Biomedical Research and Clinical Experiments Cover Image

ПРАВИЧАН ИЗБОР УЗОРКА ЉУДИ КАО ИСПИТАНИКА БИОМЕДИЦИНСКИХ И КЛИНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Equitable Sampling of Participants in Biomedical Research and Clinical Experiments

Author(s): Vesna Klajn Tatić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: equitable sampling; research participants; samples and sampling; quantitative and qualitative research; refusal to participate and sign in for research studies

Summary/Abstract: Испуњење етичког захтева дa избор узорка људи као испитаника истраживања буде правичан претпоставка је за правну допустивост биомедицинских и клиничких истраживања. Стога је циљ овог рада да најпре укаже на то шта подразумева правичан избор узорка људи као испитаника истраживања; друго, да објасни начин на који се испитаници бирају у узорак квантитативних и квалитативних истраживања; треће, да одговори на питање да ли истраживачки узорак треба да одрази разноврсност популације и, да у закључку истакне чињеницу да људи, уопште узев, нису вољни да се одазову позиву да се укључе и да одбијају да сарађују у истраживачким студијама и о препрекама које је медицинска заједница уочила да томе стоје на путу.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 29-50
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian