“The Sounds around the Corner”
The Private and Public Soundscape of the City Space.
“Archipelago of Sound”, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle Cover Image

„Co słychać za rogiem”? Pejzaż dźwiękowy prywatnych i publicznych przestrzeni miejskich. Projekt „Archipelag Dźwięku”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
“The Sounds around the Corner” The Private and Public Soundscape of the City Space. “Archipelago of Sound”, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

Author(s): Wioleta Muras
Subject(s): Music
Published by: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego

Summary/Abstract: Ubiegłoroczny program „Archipelagu Jazdów”, zorganizowanego w ramach działań Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (od 19 czerwca do 6 września 2015 r.), obfitował w wiele działań artystycznych, z których szczególnie warte uwagi były wydarzenia w ramach projektu „Archi¬pelag Dźwięku” (4–12 lipca). Na projekt składały się m.in. koncerty, warsztaty, wykłady, dyskusje oraz spacery dźwiękowe poświęcone problematyce dźwię¬ku obecnego w przestrzeni miejskiej. Ich celem było skłonienie mieszkańców do refleksji nad przestrzenią w której żyją, a jednocześnie wskazanie pewnych możliwości kształtowania środowiska dźwiękowego. W jednym z paneli przed¬stawione zostały wyniki badań terenowych związanych z pejzażem brzmienio¬wym warszawskiego osiedla Oleandrów, zrealizowanych przez Wioletę Muras, reprezentującą Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wro¬cławskiego.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 102-106
  • Page Count: 5
  • Language: Polish