“Eucharist—the Celebrated Mystery”. 53rd Symposium of Lecturers of Liturgics at the Faculties of Theology and Major Theological Seminaries. Łódź, Major Theological Seminary, 12-14 September 2017 Cover Image

„Eucharystia – tajemnica celebrowana”. 53. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Łódź, Wyższe Seminarium Duchowne, 12-14 września 2017 roku
“Eucharist—the Celebrated Mystery”. 53rd Symposium of Lecturers of Liturgics at the Faculties of Theology and Major Theological Seminaries. Łódź, Major Theological Seminary, 12-14 September 2017

Author(s): Andrzej Megger
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Scientifc Life
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 65/2018
  • Issue No: 8
  • Page Range: 163-167
  • Page Count: 5
  • Language: Polish