„Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). Ss. 505. PLN 39,06. ISBN 978-83-8061-291-4
"A brave woman who will find it?" (Prz 31.10). The role of women in the history of salvation (red. A. Kubiś - K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14, Lublin: KUL Publisher 2016). Ss. 505. PLN 39.06. ISBN 978-83-8061-291-4

Author(s): Mariusz Rosik
Subject(s): Review, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: Review;

Summary/Abstract: Review of: Mariusz Rosik ̶ "A brave woman who will find it?" (Prz 31.10). The role of women in the history of salvation (red. A. Kubiś - K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14, Lublin: KUL Publisher 2016). Ss. 505. PLN 39.06. ISBN 978-83-8061-291-4

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 33
  • Page Range: 481-490
  • Page Count: 10
  • Language: Polish