Z albumu Instytutu Historii Sztuki Cover Image

Z albumu Instytutu Historii Sztuki
Z albumu Instytutu Historii Sztuki

Author(s): Editorial Board Roczniki TN KUL
Subject(s): Cultural history
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 04
  • Page Range: 13-28
  • Page Count: 16
  • Language: Polish