ESSAY FOR THE CONTEMPORARY PATRIOTS IN MACEDONIA IN 2016! Cover Image

ЕСЕЈ ЗА СОВРЕМЕНИТЕ ПАТРИОТИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА!
ESSAY FOR THE CONTEMPORARY PATRIOTS IN MACEDONIA IN 2016!

Author(s): Ana Ashtalkovska Gajtanoska
Subject(s): Government/Political systems, Politics and society, Nationalism Studies, Sociology of Politics, Politics and Identity
Published by: Институт за етнологија и антропологија, Универзиетет »Св. Кирил и Методиј«
Keywords: protests; people; defense; traitors; professional patriots;

Summary/Abstract: Оваа белешка за патриотите во Македонија во 2016 година се однесува на политичката (зло)употреба на овој термин во актуелните случувања обележани преку протестите од 12.4.2016. Две групи македонски граѓани протестираат низ улиците на Македонија – едната „против режимот“ на власта, а другата за „одбрана на Македонија“ и нејзината актуелна власт. Овие групи меѓу другото се спротивставени и во однос на тоа што подразбираат под терминот патриотизам, и тука се чини дека се работи за комплетно различни концепти за односот на поединецот кон сопствената држава и односот на „народот“ кон државата (и обратно). Особено е интересна втората концепција за патриотизмот, редовно експлоатирана од „Граѓанското движење за одбрана на Македонија – ГДОМ“, чија реторика многу личи на онаа што се користела во 19 век во фазите на создавање на нациите, особено во Југоисточна Европа. Во таа смисла, интересно е како овој деветнаесеттовековен концепт е сè уште толку актуелен во Македонија во 21 век!

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 15
  • Page Range: 178-210
  • Page Count: 17
  • Language: Macedonian