Differences in the standard of living between EU regions in the period of 2000-2015 Cover Image

Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015
Differences in the standard of living between EU regions in the period of 2000-2015

Author(s): Łukasz Jabłoński
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: NUTS2; Unia Europejska; regiony; PKB per capita; wzrost gospodarczy;

Summary/Abstract: Celem artykułu jest analiza zróżnicowania poziomu i stopy wzrostu PKB per capita regionów NUTS2 w krajach UE w latach 2000-2015. W oparciu o narzędzia statystyki opisowej przeanalizowano: po pierwsze, zróżnicowanie poziomu życia mierzonego PKB per capita w regionach UE z podziałem na grupy regionów UE-15 i posocjalistycznych UE-11 oraz, po drugie, tempo wzrostu badanych grup regionów w latach 2000-2015. Z badań wynikają, co oczywiste, wyraźne różnice między poziomem rozwoju krajów kontynentalnej i północnej Europy oraz krajów posocjalistycznych i Europy Południowej. Co więcej, w latach 2000-2015 regiony krajów UE-11, a także duże ośrodki metropolitarne krajów UE-15 charakteryzowały się szybszym wzrostem PKB per capita w stosunku do pozostałych regionów NUTS2. Zaobserwowano, iż na początku XXI wieku zwiększyły się zróżnicowania rozwojowe mierzone PKB per capita w krajach UE, jednak w niektórych krajach członkowskich zaobserwowano lekką tendencję do ich zmniejszenia.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 539
  • Page Range: 62-75
  • Page Count: 14
  • Language: Polish