Liberalism in the Postcommunism Epoch (Sofia, 7 February 1994) Cover Image

Либерализмът в епохата на посткомунизма (София, 7 февруари 1994)
Liberalism in the Postcommunism Epoch (Sofia, 7 February 1994)

Author(s): Zhelka Genova
Subject(s): Social Sciences
Published by: Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН
  • Issue Year: 26/1994
  • Issue No: 1
  • Page Range: 140-141
  • Page Count: 2
  • Language: Bulgarian