Specyfika adaptacji zapożyczonych pojęć prawniczych w języku staroukraińskim Cover Image

Специфіка адаптації запозичениx правничиx понять права у давньукраїнській мові
Specyfika adaptacji zapożyczonych pojęć prawniczych w języku staroukraińskim

Author(s): Roman Iwanskij
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Historical Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: W artykule na podstawie Słownika języka ukraińskiego XVI i pier­wszej połowy XVII st. (Lwów 1994-1998) zostały rozpatrzone dwie podstawowe grupy zapożyczonych pojęć prawniczych w języku staroukraińskim: 1) wyrazy przejęte z innego systemu językowego bez doniosłych zmian; 2) wyrazy, które zaznały różnych zmian grama­ tycznych. Osobną grupę stanowią wyrazy o charakterze kontamina- cyjnym (głównie terminy złożone). Adaptacja obcych pojęć prawniczych reguluje się potrzebami wewnętrznymi i umowami historycznymi funkcjonowania języka ukraińskiego. W sumie ustosunkowanie internacjonalnych i nacjonalnych elementów w systemach terminologicznych ustala się w proporcjach celowych tylko pod warunkiem rozwiązania problemu składnika nacjonalnego.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 285-289
  • Page Count: 5
  • Language: Ukrainian