Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia
Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia

Contributor(s): Elżbieta Dutka (Editor), Marta Tomczok (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-563-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2059-5
 • Page Count: 200
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Zofia Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych

Zofia Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych
(Zofia Kossak in the circle of Sienkiewicz’s Kresy themes)

 • Price: 1.00 €
Otwieranie warowni – dom w prozie kresowej (na przykładzie epopei huculskiej Stanisława Vincenza)

Otwieranie warowni – dom w prozie kresowej (na przykładzie epopei huculskiej Stanisława Vincenza)
(A stronghold openning: house in the Kresy prose (basing on the Hutsulian epic by Stanisław Vincenz))

 • Price: 1.00 €
Andrzeja Bursy gra z tradycją. O Zabiciu ciotki

Andrzeja Bursy gra z tradycją. O Zabiciu ciotki
(Andrzej Bursa’s playing with tradition. On Killing Auntie)

 • Price: 1.00 €
Horyzonty Ryszarda Kapuścińskiego

Horyzonty Ryszarda Kapuścińskiego
(Ryszard Kapuściński’s horizons)

 • Price: 1.00 €
„Autokomentarz rozpisany na dwa głosy” O rozmowach z Gustawem Herlingiem‑Grudzińskim (prolegomena)

„Autokomentarz rozpisany na dwa głosy” O rozmowach z Gustawem Herlingiem‑Grudzińskim (prolegomena)
(“An auto-commentary written out for two voices” On conversations with Gustaw Herling-Grudziński (prolegomena))

 • Price: 1.00 €
Próbując sanctum. Uwagi o czasie w Próbie listopada Piotra Wojciechowskiego

Próbując sanctum. Uwagi o czasie w Próbie listopada Piotra Wojciechowskiego
(Rehearsing sanctum. Remarks on The Rehearsal of November by Piotr Wojciechowski)

 • Price: 1.00 €
Emigrant‑ekspatriata w ponowoczesnej Europie XXI wieku. Studium przypadku w świetle powieści Asystent śmierci Bronisława Świderskiego

Emigrant‑ekspatriata w ponowoczesnej Europie XXI wieku. Studium przypadku w świetle powieści Asystent śmierci Bronisława Świderskiego
(Emigrate/expatriate in 21st-century postmodern Europe. A case study in the light of novel by Bronisław Świderski Death Assistant)

 • Price: 1.00 €
Zagłada jako klisza fabularna. O narracji Mariana Pankowskiego Była Żydówka, nie ma Żydówki

Zagłada jako klisza fabularna. O narracji Mariana Pankowskiego Była Żydówka, nie ma Żydówki
(Shoah as a storyline cliché. On narration by Marian Pankowski in There Was a Jewish Girl, There Is No Jewish Girl)

 • Price: 1.00 €
Dzieło literackie wobec wydarzeń historycznych. Losy Katarzyny Radziejowskiej w polskiej prozie XX wieku

Dzieło literackie wobec wydarzeń historycznych. Losy Katarzyny Radziejowskiej w polskiej prozie XX wieku
(Literary work in the face of historical event. The history of Katarzyna Radziejowska in the Polish 20th-century prose)

 • Price: 1.00 €
Literatura i życie. O Zuchwalstwach samoświadomości Edwarda Balcerzana

Literatura i życie. O Zuchwalstwach samoświadomości Edwarda Balcerzana
(Literature and life. On Audacities of Self-Awareness by Edward Balcerzan)

 • Price: 1.00 €