Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

T

Máté Tóth, István Bujalos, Tamás Valastyán Az identitás alakzatai Hungarian Pesti Kalligram Könyvkiadó
Mariya Totomanova-Paneva Книги Царства в славянската хронографска традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Robert Traba, Hans Henning Hahn Wyobrażenia przeszłości Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Agnieszka Trąbka TOŻSAMOŚĆ REKONSTRUOWANA Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Bulgaria Transparency International, Vanya Kashukeva-Nusheva, Daniela Mihalkova, Kalin Slavov, Boyan Ivanchev, Petyo Slavov, Ognyan Minchev Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България Bulgarian Издателство »Изток-Запад«
Piotr Trąpczyński Foundations of Foreign Direct Investment Performance English Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Danilo Trbojević Сећање на зло Serbian Srpski genealoški centar
Łukasz Trembaczowski Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Vesna Trifunović Likovi domaćih viceva Serbian Srpski genealoški centar
Maciej Trojan NA TROPIE ZWIERZĘCEGO UMYSŁU Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Svetla Tsankova, Stela Angova, Bilyana Tomova, Martin Osikovski, Mariya Nikolova, Diana Andreeva, Gergina Mancheva, Ivan Valchanov Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда Bulgarian Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Emil Tsenkov, Tihomir Bezlov Конвенционалната престъпност в България: Равнища и тенденции Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Milena Tsvetkova Книги на въображението Bulgarian Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
Emilija Tudzarovska-Gjorgjievska Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report English Център за изследване на демокрацията
Tomasz Tulejski Od Hookera do Benthama Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Sead Turčalo, Nejra Veljan Community Perspectives on the Prevention of Violent Extremism in Bosnia and Herzegovina English Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Dametken M. TUREKULOVA Personnel Management English ASERS Publishing
Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković Pravaška misao i politika Croatian Hrvatski institut za povijest
Marta Turkot Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy zagrożenie? Analiza sporu liberałów i komunitarian Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Arkadiusz Tuziak INNOWACYJNOŚĆ W ENDOGENICZNYM ROZWOJU REGIONU PERYFERYJNEGO Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Ewelina Tyc Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Emil Tzenkov, Todor Yalamov, Todor Galev, Pavel Antonov, Svetla Encheva, Boyko Todorov, Yanita Georgieva, Teodora Georgieva Civil Society in Bulgaria: Trends and Risks English Център за изследване на демокрацията
Emil Tzenkov, Todor Yalamov, Todor Galev, Pavel Antonov, Svetla Encheva Развитие на гражданското общество в България: Тенденции и рискове Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Plamen Tzvetkov Под сянката на Сталин и Хитлер Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Под сянката на Сталин и Хитлер Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Под сянката на Сталин и Хитлер Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Под сянката на Сталин и Хитлер Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Под сянката на Сталин и Хитлер Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Светът през XX век Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Светът на мегамитовете Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Европа през XX век. Част 1 Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Европа през XX век. Част 2 Bulgarian Нов български университет
Plamen Tzvetkov Народностно потекло и национално самосъзнание Bulgarian Нов български университет

U

Jadwiga Uchyła-Zroski, Zenon Mojżysz Sztuka i jej wartości Slovak, English, Czech, Polish, Ukrainian Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Jadwiga Uchyła-Zroski Wartości w muzyce. T. 1 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Jadwiga Uchyła-Zroski Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Jadwiga Uchyła-Zroski Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Akira Uegaki Comparative Research on Major Regional Powers in Eurasia - Paper 2 English Hokkaido Slavic-Eurasian Reserarch Center
Gábor Ujváry "Egy európai formátumú államférfi" Hungarian Virágmandula Kft. - Kronosz Kiadó
Anna Ujwary-Gil, Adam Nalepka Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands English Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione"
Wojciech Ulrych Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Laura Ungureanu Mathematical Models in Economics English ASERS Publishing
Arvind Upadhyay, Celine Vadam, Vikas Kumar, Jose Arturo Garza-Reyes International Operations, Innovation and Sustainability English Transnational Press London
Marcin Urynowicz Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 20. Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Vladimir Uzelac Kriminalistički roman u socijalističkoj Jugoslaviji Serbian Srpski genealoški centar

V

Barnabás Vajda Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Első kiadás. Hungarian Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
Velimir Valjan Franjevački samostan u Gučoj Gori Bosnian, Croatian Franjevačka teologija Sarajevo
Nedyalko Valkanov, Dancho Petrov, Lubomir Georgiev Банковата система и прането на пари Bulgarian Е-литера Софт ЕООД
Result 2651-2700 of 2923