“Then She Looked at Me and Said – the Old Age!”: The Impact of Social Representations of Ageing on the Elderly People’s Chronic Illness Experience in  Cover Image

“Then She Looked at Me and Said – the Old Age!”: The Impact of Social Representations of Ageing on the Elderly People’s Chronic Illness Experience in
“Then She Looked at Me and Said – the Old Age!”: The Impact of Social Representations of Ageing on the Elderly People’s Chronic Illness Experience in

Author(s): Signe Mezinska
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: illness experience; health-related quality of life; chronic illness; ageing; social representations of ageing; illness metaphors; ligos patirtis; gyvenimo kokybė; susijusi su sveikata; senėjimas; socialinės senėjimo reprezentacijos; ligos metaforos

Summary/Abstract: This article discusses the impact of social representations of ageing, such as breakdown, inevitability of illnesses and unfitness, on chronic illness experience of elderly people in Latvia. The qualitative study is based on theoretical framework of symbolic interactionism and uses grounded theory methodology. The results of the study lead to the conclusion that in Latvia certain social representations of ageing have a negative impact on chronic illness experience of elderly people, decreasing health-related quality of life and hampering reception of required medical assistance, adaptation of environment to the needs of elderly people with chronic illnesses and successful incorporation of the chronic illness in the context of biography. Straipsnis analizuoja socialinių senėjimo reprezentacijų, tokių, kaip išsekimas, ligos neišvengiamumas ir netinkamumas, įtaką senyvo amžiaus žmonių chroniškų ligų patirtims Latvijoje. Ši kokybinė studija remiasi teoriniais simbolinio interakcionizmo teiginiais ir grindžiamosios teorijos metodologija. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad tam tikros socialinės senėjimo reprezentacijos Latvijoje turi neigiamą poveikį tam, kaip senyvo amžiaus žmonės patiria chroniškas ligas. Tai savo ruožtu neigiamai veikia senyvų žmonių gyvenimo kokybę, siejamą su sveikata, trukdo jiems kreiptis į sveikatos apsaugos įstaigas reikalingos medicininės pagalbos ir sėkmingai inkorporuoti chroniškas ligas į savo biografijas. Kartu neigiamos socialinės senėjimo reprezentacijos neskatina pritaikyti fizinę aplinką senyvo amžiaus žmonių, sergančių chroniškomis ligomis, reikmėms.

  • Issue Year: I/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 29-41
  • Page Count: 13
  • Language: English