Reviews Cover Image
  • Price 2.50 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Jan Kofman, Mikołaj J. Tomaszyk, Agnieszka Cianciara, Wojciech Wierzejski, Józef M. Fiszer, Waldemar Zaręba , Kordian Kuczma
Subject(s): Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Reviews: Luuk van M i d d e l a a r, Przejście do Europy. Historia pewnego początku, przeł. Robert Pucek, Natalia Borowska, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, ss. 464. Hanna Ś w i d a - Z i e m b a, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, ss. 595. Małgorzata R ą c z k i e w i c z, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Grecji w okresie powojennym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 244. Geir H ø n n e l a n d, Borderland Russians. Narrative and International Relations, Palgrave Macmillan 2010, ss. 174. Ayse Z a r a k o l, After Defeat: How the East Learned to Live with the West, Cambridge Studies in International Relations, Cambridge University Press 2011, ss. 291. Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, pod redakcją Józefa M. F i s z e r a, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, ss. 378. Eric V o e g e l i n, Arystoteles, przeł. Michał J. Czarnecki, wstęp i redakcja naukowa Mateusz Matyszkowicz, wyd. I, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2011, ss. 198. Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, pod redakcją Piotra M i c k i e w i c z a, Patrycji S o k o ł o w s k i e j, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 283.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 29
  • Page Range: 397-455
  • Page Count: 59
  • Language: Polish