Nobel Prize deserve Różewicz?  Cover Image
  • Price 2.50 €

Czy Nobel zasłużył na Różewicza
Nobel Prize deserve Różewicz?

Author(s): Stanisław Bereś, Adam Poprawa, Jacek Gutorow, Justyna Sobolewska, Tadeusz Dąbrowski, Janusz Drzewucki, Joanna Mueller, Jan Stolarczyk, Leszek Szaruga
Subject(s): Literary Texts
Published by: Społeczny Instytut Wydawniczy »Znak«
Keywords: Nobel; Różewicz; Nobel Prize; Sobolewska Justyna
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 677
  • Page Range: 102-108
  • Page Count: 7
  • Language: Polish