Darkness as National Drama  Cover Image

Црнила како национална драма
Darkness as National Drama

Author(s): Jelena Lužina
Subject(s): Drama
Published by: Блесок

Summary/Abstract: Познатата драма на Коле Чашуле – организирана во прилично нестандардна квадрифониска/„четиричлена“ форма (во четири дела, а не, како што би вило вообичаено, во четири чина), насловена со прилично стигматична и соодветно конотативна синтагма „Црнила“ – несомнено е една од клучните македонски драми, едновремено и драма што лаконски („по автоматизам“) се атрибуира како „национална класика“, што и да значи оваа прилично неодредена/неодредива формулација. Текстот што следи има намера да ги истражи потенцијалните значења на таа формулацијата, обидувајќи се истите да ги аргументира или да ги проблематизира со помош на егзактни и апсолутно проверливи факти.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 57
  • Page Range: 1-6
  • Page Count: 6
  • Language: Macedonian