In)Surpassable Barriers to Lustration: Quis custodiet ipsos custodes? Cover Image
  • Price 3.00 €

(Ne)savladive prepreke lustraciji: quis custodiet ipsos custodes?
In)Surpassable Barriers to Lustration: Quis custodiet ipsos custodes?

Author(s): Alan Uzelac
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Društvo koje nastoji ostvariti ideale moderne demokracije utemeljene na vladavini prava mora se držati nekoliko osnovnih načela na kojima počiva dobro uređeni pravni sustav. Dakako, distanciranje od naslijeđa prošlih, nedemokratskih vremena i njihovih protagonista jest važno za demokraciju. Upravo u tom kontekstu koncept lustracije ima snažno političko i društveno značenje, kao simbolički odmak od nekadašnjih totalitarnih vremena i onih koji su bili instrumenti u provođenju ta dašnjih politika. Krajnja svrha lustracije trebala bi se sadržavati u demonstriranju diskontinuiteta, u promjeni paradigme u pogledu načina djelovanja državne vlasti. U različitim oblicima lustracija se kao prominentan pravni i politički koncept pojavljiva la u više tranzicijskih država, od kojih se posebno mogu izdvojiti Poljska, Češka i Mađarska. U donekle drukčijem okruženju, ona je u djelo provedena u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici (DDR). Na izvaneuropskim prostorima paralele s lustracijskim procesima nalazile su se u Južnoafričkoj Republici nakon napuštanja aparthejda.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 16
  • Page Range: 153-168
  • Page Count: 16
  • Language: Croatian