The Evaluation of the 1915 Events in the Perspective of Genocide Crime and Crimes Against Humanity, The Mistakes in the New Turkish Criminal Code Cover Image
  • Price 1.00 €

1915 Yılı Olaylarının Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Değerlendirilmesi, Yeni Türk Ceza Yasasında Yapılan Hatalar
The Evaluation of the 1915 Events in the Perspective of Genocide Crime and Crimes Against Humanity, The Mistakes in the New Turkish Criminal Code

Author(s): Esat Arslan
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Uluslararası Suçlar; Soykırım Suçu; İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar; Kasıt (Intention) unsuru; Saik (Motive); Yeni Türk Ceza Yasası

Summary/Abstract: 1915 Olaylarının “soykırım suçu” ya da “insanlığa karşı işlenen suçlar” bağlamında ulusal meclislerde ele alınarak yasalarla ifade edilmeye başlanması uluslararası hukuk boyutunu açmıştır. Soykırım kavramı hukukî, bir başka deyişle uluslararası arenada son derece teknik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hukuk normlarına göre, “soykırım suçlaması” son derece ciddi ve zaman aşımı olmayan bir konudur. Bu yaklaşımdan hareketle soykırım suçlaması da sadece tarihçilerin çalışmaları ile sınırlı olmayıp, aksine çok boyutlu, ortak ve multi-disipliner çalışmalar ile çözümlenebilecek bir konudur. Soykırım suçlamasının diğer önemli unsurlarından biri de ölü sayısının fazla olması değil; olaydaki kasıt, niyet unsurunun öncelikle ele alınıp alınmadığı meselesidir. Ermeni Soykırım suçlamasının en zayıf yanlarından birisi “yok etme kastı”(intention) ve ardındaki saik (motive) unsurudur. Bu bağlamda,bu makalenin amacı,bir örnek olay olarak 1915 olaylarının irdelenmesi ve yürürlükteki uluslararası hukuk bakımından soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların Yeni Türk Ceza Yasasındaki yerinin incelenmesidir.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04
  • Page Range: 17-31
  • Page Count: 15
  • Language: Turkish