Sources of Soviet Culture: Between Futurism and Pastism Cover Image

Soveitinės kultūros šaltiniai: tarp futurizmo ir paseizmo
Sources of Soviet Culture: Between Futurism and Pastism

Author(s): Rasa Čepaitienė
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Soviet culture; ideology; totalitarianism; sovietinė kultūra; ideologija; totalitarizmas; Stalin;

Summary/Abstract: Dėl neabejotino sovietmečio tyrimų daugiaplaniškumo bei sudėtingumo ir ribotos straipsnio apimties šiame tekste bus labiau susitelkta tik į sovietinės kultūros formavimosi ištakas bei jos diegimą ir pri(si)taikymą prie lietuviškos kultūrinės terpės formomis ir variantais. Metodologiškai šiame tyrime daugiausia orientuojamasi į semantinę komunikacinę analizę, t. y. kokias reikšmes įgijo ar galėjo įgyti oficialieji pranešimai, ypač tie, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojosi praeities kultūros idėjomis bei vizualinėmis formomis, kokiais kanalais vyko jų perdava viešojoje erdvėje? Straipsnyje bus apsiribota Stalino epocha, kada susiformavo klasikiniai sovietinės mitologijos bruožai bei pavidalai, išlaikę savo galią ir vėliau, nes aprėpti esmines tiek pačios sovietinės, tiek lietuviškosios kultūros tendencijas iki pat nepriklausomybės atgavimo būtų pernelyg platus uždavinys. The paper examines certain peculiarities of the Soviet culture focusing on its relation to the values of the past, its origins, and its adaptation in the Lithuanian cultural environment. Semantic communicative methodology analyses essential features and peculiarities of the Soviet culture. What sources of the past were employed to construct the new ideals? What features of the former “bourgeois” culture were transformed and adapted? How did it deal with the problems of cultural heritage and what historical events, personalities, phenomena, topics and objects were selected and transformed? Chronologically research focuses on the Stalin era when the main features of the Soviet mythology were constructed that remained valid during the later periods.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 52
  • Page Range: 85-104
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian