Bartolomej, the hidden Tatarka and his Double Cover Image

Bartolomej, l‘écorché vif Dominik Tatarka et son double
Bartolomej, the hidden Tatarka and his Double

Author(s): Xavier Galmiche
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied
Keywords: writers; censorship; justice

Summary/Abstract: Dvojník Dominika Tatarku, Bartolomej Boleráz z románu Démon súhlasu (Démon de consentement, 1956), pramení v obraze martýria svätého Bartolomeja, ktorého zaživa stiahli z kože, ale ktorý ostal verný svojmu poslaniu – knihe. V tomto románe Tatarka popisuje, podobne ako Milan Kundera v románe Žert (Plaisanterie), tragédiu odcudzenia človeka v 50. rokoch 20. storočia v Československu. Postava Bartolomeja je spojivom s ďalšími prózami, kde Tatarka opisuje skúsenosti ostrakizovaného spisovateľa počas normalizácie v 70. a 80. rokoch po návrate komunistického režimu. Tu už ostáva úplne sám, a tým zreteľne dokumentuje osamelosť, tragický pocit a beznádej viacerých slovenských spisovateľov, ktorých režim vylúčil zo života, pretože im zakázal publikovať. Tatarka vniesol do prózy tejto doby typické inovatívne prostriedky ako heteronýmia (postava-dvojník), denníkový a spomienkový žáner, ktoré mu dovolili písať o sebe nepriamo a sprostredkovane, čo mu v osamení nahradzovalo dialóg s čitateľom.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: Special
  • Page Range: 44-51
  • Page Count: 8
  • Language: French