Why Church? Who will lose their... Cover Image
  • Price 1.50 €

Dlaczego Kościół? Kto siebie straci…
Why Church? Who will lose their...

Author(s): Marian Jaworski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: W rozważaniach, które rozpoczynam, chciałbym podjąć problem: dlaczego Kościół? Warto, jak myślę, podjąć to zagadnienie, ponieważ dzisiaj coraz częściej zdarza się słyszeć: ja sam biorę odpowiedzialność za mój stosunek do Boga. Zdarzają się również dyskusje, w których wierni, krytykując Kościół, opowiadają się jednak za pozostaniem w jego wspólnocie.

  • Issue Year: LI/2008
  • Issue No: 594-595
  • Page Range: 164-166
  • Page Count: 3
  • Language: Polish