“Silk Road of the 21st Century” – International Transport Corridor Europe–Caucasus–Asia Cover Image

„Jedwabny Szlak XXI wieku” – Międzynarodowy Korytarz Transportowy Europa–Kaukaz–Azja
“Silk Road of the 21st Century” – International Transport Corridor Europe–Caucasus–Asia

Author(s): Marian Bujnowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: transport; korytarz transportowy Europa-Kaukaz-Azja (TRACECA); Transport; Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA)
  • Issue Year: 46/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 231-249
  • Page Count: 19
  • Language: Polish