Antony Flew. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Przed. Roy A. Varghese. Tł. R. Pucek. Warszawa: Fronda 2010 Cover Image

Antony Flew. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Przed. Roy A. Varghese. Tł. R. Pucek. Warszawa: Fronda 2010
Antony Flew. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Przed. Roy A. Varghese. Tł. R. Pucek. Warszawa: Fronda 2010

Author(s): Robert T. Ptaszek
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 232-239
  • Page Count: 8
  • Language: Polish