A Profound Study About Money Cover Image
  • Price 2.50 €

Задълбочено изследване за парите
A Profound Study About Money

Author(s): Atanas Leonidov
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: Reference to Николай Неновски. Свободните пари. Въпроси на икономическата теория. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001, 215 с.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 5
  • Page Range: 127-131
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian