Development and Directions of Our Economy Cover Image
  • Price 3.00 €

Развој и смернице наше привреде.
Development and Directions of Our Economy

Author(s): Ivo Belin
Subject(s): Economy, National Economy, Agriculture, Economic history
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: national economy; economic liberalism; agrarian states; pre-War economy in Serbia;

Summary/Abstract: Класична теорија предратне Нацијоналне Економије, о потреби и сходности Инtернацијоналне поделе рада, доживљује свој потпун слом. Нема више говора о томе, да поједине државе првенствено продуцнрају оно за што имају нај боље услове, а да онда с извозом вишкова тих продуката покривају потребе оних артикала за које друге привреде имају боље предувете. Подела на »претежно индустријске«, односно »претежно аграрне« државе, изгледа да ћe ускоро припасти историји.

  • Issue Year: 27/1934
  • Issue No: 02
  • Page Range: 38-48
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian