The Origin of the Hymns Dedicated to St. Michael the Archangel in Samogitia Cover Image

Šv. arkangelui Mykolui skirtų giesmių Žemaitijoje kilmė
The Origin of the Hymns Dedicated to St. Michael the Archangel in Samogitia

Author(s): Vytautas-Steponas Vaičiūnas, Alfonsas Motuzas
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Žemaitija; šv. Mykolas; giesmės; muzika Samogitia; St. Michael; hymns; music

Summary/Abstract: Žemaitija garsi dainomis, šokiais ir giesmėmis. Tarp daugelio giesmių – skirtos šv. arkangelui Mykolui. Tyrimo rezultatai pagrindžia darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad šv. arkangelui Mykolui skirtos giesmės yra Žemaičių (vėliau – Telšių) vyskupijos kunigų bei vienuolijų kultūrinis palikimas. Lithuanian ethnographic region of Samogitia is famous for its songs, dances and hymns. Among many hymns there are those dedicated to St. Michael the Archangel. The results of the research validate the hypothesis that hymns dedicated to St. Michael the Archangel are cultural heritage of priests and monks of Samogitia (later – Tel¬šiai) diocese.

  • Issue Year: 82/2015
  • Issue No: 54
  • Page Range: 55-68
  • Page Count: 13