Unpublished review of Jelenić's work Kultura i bosanski franjevci Cover Image
  • Price 6.00 €

Jedna neobjavljena kritika Jelenićeva djela Kultura i bosanski franjevci
Unpublished review of Jelenić's work Kultura i bosanski franjevci

Author(s): Jozo Džambo
Subject(s): History, Cultural history, Recent History (1900 till today)
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: U predgovoru prvome svesku djela Kultura i bosanski franjevci (Sarajevo, 1912) Julijan Jelenić je čitateljima podastro bibliografski prikaz izvora za povijest bosanskih franjevaca i djelā koja obrađuju ovu povijest, pri čemu je u primjerenoj kratkoći neka od ovih karakterizirao i ocijenio njihov doprinos historiografskom istraživanju. Lista vrela i literature koju je donio nije bila mala, pa ipak potreba za jednim novim djelom o toj temi činila mu se opravdanom i velikom: “Ali suprot tome tolikome nizu dijelom objelodanjenih, a dijelom neobjelodanjenih povijesti i izvora za povijest bosanskih Franjevaca na javu je od nekoliko godina sve više izbijala potreba jednoga djela, koje će ukratko, a sistematično predstaviti kulturni rad bosanskih Franjevaca. Na poziv dra. Karla Patscha, koji je ovo djelo obećao u seriji publikacija, što ih publicira Institut za istraživanje Balkana u njemačkome jeziku publicirati, niže potpisani odvaži se godine 1910. na sabiranje materijala, proučavanje i pisanje djela: Kultura i Bosanski Franjevci.” Sudeći po ovoj tvrdnji velikog udjela, zapravo konkretni poticaj za pisanje djela o kulturi i bosanskim franjevcima imao je, dakle Karl Patsch, austrijski slavist, arheolog i povjesničar čije je djelovanje kroz dugi niz godina bilo najuže povezano s bosansko-hercegovačkim prostorom i njegovom poviješ ću, u prvom redu poviješ ću rimskog perioda i srednjega vijeka. Međutim, osim ove napomene u citiranom predgovoru do sada se malo što zna o vezama Patscha i Jelenića odnosno o planiranoj publikaciji o povijesti bosanskih franjevaca na njemačkom jeziku.

  • Issue Year: XXIII/2015
  • Issue No: 43
  • Page Range: 97-136
  • Page Count: 40
  • Language: Croatian