Reviews and Notes Cover Image
  • Price 1.50 €

Recenzje i noty
Reviews and Notes

Author(s): Jerzy Tomaszewski, Stanisław Parzymies
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Wojciech Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność (Jerzy Tomaszewski) (s. 143) Jan Rowiński (red.), Polski Październik 1956 w polityce światowej (Stanisław Parzymies) (s. 151) Richard Crockatt, After 9/11. Cultural Dimensions of American Global Power (Patrycja Sasnal) (s. 159) Catherine Nay, Sarkozy. Pragnienie władzy (Mikołaj Budzanowski) (s. 162) Noty bibliograficzne (s. 167)

  • Issue Year: 39/2007
  • Issue No: 5
  • Page Range: 143-174
  • Page Count: 32
  • Language: Polish