Absolute omnipotence and rational understanding of religion Cover Image

Apsolutna svemoć i razumsko razumijevanje religije
Absolute omnipotence and rational understanding of religion

Author(s): Enshallah Rahmati
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Da li je moguće razumsko razumijevanje religije? Ako jeste, na koji način? Pitanje je ovo koje se izričito postavlja pred svakog religioznog pojedinca koji, u stanju potpune odanosti religiji, hoće na temelju zahtjeva zdravog razuma (ili Common Sense, modernim jezikom kazano), proputovati duhovnom stazom. Pod razumskim razumijevanjem religije podrazumijeva se da čovjekovo poimanje religije bude takvo da barem principijelni i najtemeljitiji religijski sudovi ne budu proturječni i nespojivi sa saznanjima koja čovjek u različitim područjima znanosti stječe pomoću zdravog razuma; povrh toga, ove principijelne i temeljne sudove religije ne treba poimati kao skrivene tajne u koje apsolutno treba vjerovati i povinjavati im se, već su oni u ozračju zdravog razuma, u formi jednog sistematičnog kretanja i na temelju prosudbi toga razuma, nositelji racionalnih značenja.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 52-53
  • Page Range: 32-48
  • Page Count: 17
  • Language: Bosnian