Financing of social enterprises in Poland Cover Image

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
Financing of social enterprises in Poland

Author(s): Tomasz Schimanek
Subject(s): Business Economy / Management, Public Finances
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: social enterprise; financing; The National Programme for the Development of Social Economy

Summary/Abstract: W artykule pokazano, w jaki sposób definiowane jest przedsiębiorstwo społeczne w Polsce i jakie podmioty mogą spełniać tę definicję. Wskazano, jakie są główne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych, a na podstawie dostępnych, fragmentarycznych badań omówiono praktyczne ich wykorzystanie i kondycję finansową przedsiębiorstw społecznych. Kondycja ta nie jest najlepsza, a dominującym źródłem finansowania większości przedsiębiorstw społecznych są środki publiczne. Na tej podstawie sformułowano ogólne konkluzje i wyzwania dotyczące finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Najważniejszą jest skuteczne wykorzystanie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do wzmocnienia kondycji finansowej przedsiębiorstw społecznych i budowania ich niezależności od środków publicznych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Language: Polish