“There is a transparent land in me”. The night of the mind and light metaphors in the juvenile poetry of Karol Wojtyła. Cover Image

„Jest we mnie kraina przeźroczysta…”. O nocy rozumu i metaforze światła we wczesnych poematach Karola Wojtyły
“There is a transparent land in me”. The night of the mind and light metaphors in the juvenile poetry of Karol Wojtyła.

Author(s): Agnieszka K. Haas
Subject(s): Christian Theology and Religion, Language and Literature Studies
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: biography; contemplation; Christian mysticism; light metaphor; St. John of the Cross; Pseudo-Dionysius Areopagita; Wojtyła Karol

Summary/Abstract: Celem szkicu jest wykazanie, że metaforyka poezji młodego Karola Wojtyły (Pieśń o Bogu ukrytym, Pieśń o słońcu niewyczerpanym), wskazująca na doświadczenie kontemplacyjne, może być interpretowana niezależnie od perspektywy biograficznej i duchowości autora. Artykuł analizuje metaforykę światła oraz związane z nią pojęcie nocy rozumu, oznaczające mistyczny sposób poznania Boga. Metafory światła występują w poematach trzydziestoletniego Karola Wojtyły i jego rozprawie filozoficznej o mistyce św. Jana od Krzyża. Mimo oczywistego związku z biografią, ich interpretacja opiera się na cechach immanentnych poetyckiej mistyki Wojtyły.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 30
  • Page Range: 37-66
  • Page Count: 30
  • Language: Polish