REVIEWS Cover Image

PRIKAZI I OCJENE
REVIEWS

Author(s): Šefko Sulejmanović, Hatidža Fetahagić, Jasmin Jajčević, Izet Šabotić, Senija Milišić, Adnan Tinjić, Elvir Selimović, Safet Bandžović
Subject(s): Book-Review
Published by: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine AUBiH

Summary/Abstract: Šefko SULEJMANOVIĆ - ARHIVSKA PRAKSA, br. 18, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2015. Hatidža FETAHAGIĆ - „RADOVI“ ZBORNIK RADOVA SA 48. SAVJETOVANJA HRVATSKIH ARHIVISTA, Topusko 21-23. 10. 2015, str. 310. Jasmin JAJČEVIĆ - „OSMANSKO OSVAJANJE BOSANSKE KRALJEVINE“ – ZBORNIK RADOVA, Institut za istoriju u Sarajevu, Posebna izdanja, Knjiga 11, Sarajevo 2014, 166. Izet ŠABOTIĆ - Akademik prof. dr. Omer Nakičević „DEFTER (PROTOKOL) GORNJETUZLANSKE NAHIJE“, Sarajevo 2015. Senija MILIŠIĆ - O IZUČAVANJU TEMA IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA U BOSNI I HERCEGOVINI (Nad knjigom Elija Taubera, Holokaust u Bosni i Hercegovini) Adnan TINJIĆ - TRAGOVIMA NAŠIH KOMŠIJA: JEVREJI U BOSNI I HERCEGOVINI I HOLOKAUST, Anisa Hasanhodžić, Rifet Rustemović, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2015, str. 433. Elvir SELIMOVIĆ - Hrvoje Klasić, JUGOSLAVIJA I SVIJET 1968, Izdavač: Naklada Ljevak d.o.o. Zagreb, Zagreb 2012, str. 476. Safet BANDŽOVIĆ - Latinka Perović, Dominantna i neželjena elita: beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek), izd. Dan Graf; Novi Sad: Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“, Beograd 2015, str. 687

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 45
  • Page Range: 289-342
  • Page Count: 54
  • Language: Bosnian