REVIEWS Cover Image

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Ešefa Begović, Saneta Adrović, Danijel Jelaš, Jasmin Jajčević, Sead Selimović, Senija Milišić, Safet Bandžović, Izet Šabotić, Adnan Hadžiabdić
Subject(s): Book-Review
Published by: Arhiv Tuzlanskog kantona

Summary/Abstract: „ARHIVSKI ZAPISI“, Časopis za arhivsku teoriju i praksu, godina XXII/2015, broj 1, Cetinje 2016. „GLASNIK ARHIVA I ARHIVISTIČKOG UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE“, broj XLV/2015, Sarajevo 2015, 375. Marta Mihaljević, Milica Mihaljević, Hrvoje Stančić, ARHIVISTIČKI RJEČNIK: englesko hrvatski: hrvatsko-engleski. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, 2015, 183. „HISTORIJSKA MISAO (HISTORICAL THOUGHT)“, god. I, br. 1, Društvo historičara Tuzlanskog kantona i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, 312. Tomislav Išek, MJESTO I ULOGA HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK U DRUŠTVENOM ŽIVOTU HRVATA BOSNE I HERCEGOVINE IZMEÐU DVA SVJETSKA RATA (1918–1941), Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo 2015, 581. Danijel Vojak, Bibijana Bapo, Alen Tahiri, STRADANJE ROMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ 1941–1945, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Romsko nacionalno vijeće, Zagreb 2015, 414. POTKA SRPSKOG IDENTITETA: ANTIZAPADNJAŠTVO, RUSOFILSTVO, TRADICIONALIZAM, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2016, 242. Mr. Šefko Sulejmanovic, MONOGRAFIJA TUZLANSKI DŽEMATI, Tuzla 2016, 486. Senada Jusić, Žuta zgrada pored Miljacke, JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2015, 108.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 19
  • Page Range: 543-583
  • Page Count: 41
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian