CONFERENCE REPORT Cover Image

IZVJEŠTAJI
CONFERENCE REPORT

Author(s): Jasmin Jajčević, Ešefa Begović, Milena Gašić, Mersiha Imamović, Adnan Tinjić, Zenita Fazlić, Saneta Adrović, Selma Isić
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Arhiv Tuzlanskog kantona

Summary/Abstract: KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA U PERIODU OD JULA 2015. DO JULA 2016. GODINE ZAPISNIK O TOKU 28. MEÐUNARODNOG SAVJETOVANJA „ARHIVSKA PRAKSA 2015“, Tuzla, 1. i 2. oktobar 2015. godine (Hotel „Tuzla“) Konferencija „ARHIVI SLAVENSKIH DRŽAVA“ Kratak pregled konferencija održanih u periodu od 2010. do 2015. godine Izvještaj o održanoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji „ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA SUSJEDIMA KROZ HISTORIJU“, Tuzla 18-19. novembra 2015. Izvještaj sa okruglog stola “MEMOARSKA GRAÐA I USMENA PREDAJA – ZNAČAJ ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA”, Tuzla, 15. decembar 2015. godine Naučni skup „DOKUMENTACIONA OSNOVA RATNIH ZBIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 1992–1995“, Tuzla, 5. decembar 2015. (Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla) Izvještaj sa Međunarodne konferencije – “ARHIVI I TRŽIŠTE”, 11. i 12. maj 2016. godine Jezero Modrac – Lukavac

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 19
  • Page Range: 587-624
  • Page Count: 38
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian