It is announced… Jan Masaryk in the monitors of Czechoslovak intelligence Cover Image

Dává se na vědomí… Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství
It is announced… Jan Masaryk in the monitors of Czechoslovak intelligence

Author(s): Pavel Žáček
Subject(s): History
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Issue Year: VII/2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 56-69
  • Page Count: 14
  • Language: Czech