The Expansion of St. Michael's Church in Świętokrzyski Ostrowiec (1924-1938) Cover Image

Rozbudowa kościoła pw. św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim (1924-1938)
The Expansion of St. Michael's Church in Świętokrzyski Ostrowiec (1924-1938)

Author(s): Bogdan Stanaszek
Subject(s): History, Local History / Microhistory, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Ostrowiec Świętokrzyski; rozbudowa kościoła; ks. Wacław Wodecki; ks. Tadeusz Szubstarski

Summary/Abstract: Rozbudowa kościoła pw. św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim była jedną z więk-szych inwestycji sakralnych realizowanych w okresie międzywojennym w diecezji sando-mierskiej. Nie sprzyjał jej antyklerykalizm zakorzeniony wśród ludności miasta. Projekt architektoniczny świątyni opracował wybitny architekt Stefan Szyller (1924 r.). Prace bu-dowlane realizowano w latach 1924-1938. Prowadziło je dwóch proboszczów: ks. Wacław Wodecki (do lipca 1934 r.) i ks. Tadeusz Szubstarski z pomocą Komitetu Rozbudowy Ko-ścioła, który powołano w 1923 r. Całość prac kosztowała ponad 300 tys. zł. Największy wysiłek inwestycyjny przypadł na lata 1924-1931. Kryzys gospodarczy sprawił, że prace na kilka lat zostały zahamowane. Podjęto je w większym zakresie w 1935 r., a stan surowy został zamknięty w 1938 r. W następnych latach trwało wyposażanie świątyni.

  • Issue Year: 22/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 53-87
  • Page Count: 35
  • Language: Polish