Poetics of young generation of Slovakian poets from Vojvodina Cover Image

Poetika mlade generacije slovačkih pesnika iz Vojvodine
Poetics of young generation of Slovakian poets from Vojvodina

Author(s): Vicazoslav Hronjec
Contributor(s): Ana Njemogova (Translator)
Subject(s): Serbian Literature, Slovak Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Poetika mlade generacije slovačkih peinika u Vojvodini (Miroslav Demka, Miroslav Dudok, Mihal Đugk Zlatko Benka, Jozef Klaeik), posmatrano s više aspekata, formiirala se kao negacija onih najkarakterlističnlijih ishodišta koji su uticali na stvaranje »grupne poetike« prethodne generacije. Termin »grupna poetika« ovaj put obeležavamo navodniioima, jer jd u prethodnoj generaciji i ne treba tražiti samo u pesničkim tekstovima, nego i u tekstovima kritičkim, kakve je pisao i piše jedan njen pnipađnik koji deluje ssuno kao kritičar (Mlihal Harpanj), kao i onaj drugi koji je pre svega pesnik |(autor ovih redova).

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 256/257
  • Page Range: 224-224
  • Page Count: 1
  • Language: Serbian