Cholera Cover Image

Колера
Cholera

Author(s): Dragomir Brzak
Subject(s): Drama
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Пред читаоциама је критичко издање комедије Колера Драгомира Бразака (1852-1904) која до сада није штампана. У претходном колу Драмске Баштине I-V (2014) објављено је пет Брзакових драма. Накнадно сам дошао и до аутографа једночинке Колера сачуване међу рукописном заоставштином Бране Цветковића у Музеју позоришне уметности Србије (инв. бр. 238). Ово издање прикључује се већ приређеним драмама, али начин решавања текстолошких питања унеколико је промењен. Наиме, у издању Драмске баштине варијанте су навођене у основном тексту, у фуснотама, дакле, без посебног одељка у апарату издања. Међутим, с обзиром на формат и расположивост простора часописног издања, у критичком апарату, овом приликом, дате су варијанте текста у посебном одељку (издвојене су све измене вршене Брзаковом руком). Наведена је појава, лик и број странице, затим минимални контекст из основног/коначног текста, а у фусноти претходна варијанта да се читалац лакше снађе и упореди природу измена. Након основног, критички успостављеног текста комедије, следи Речник мање познатих речи, а потом текстолошке напомене (Рукопис комедије Колера), Правопис, Варијанте, затим студије Скрајнути комедиограф, Комички пресек београдског жив

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 178-179
  • Page Range: 6-19
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian