ESPECIALLY, CATS Cover Image

A POSEBNO, MAČKE
ESPECIALLY, CATS

Author(s): Doris Lesing
Subject(s): Novel
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Kuća se nalazila na brdu, pa bi sokolovi, orlovi, svakakve grabljivice koje su se spiralno kretale iznad šipražja koristeći vazdušne struje, često lebdele u nivou očiju, ponekad i ispod njega. Gledao bi odozgo u crna i braon krila koja su se presijavala na suncu, dva metra raširenih krila, nagnutih u stranu dok se ptica uspinje krivolinijskom putanjom. Dole, u poljima, mogao si nepomično da ležiš u brazdi, najbolje tamo gde je plug prodro duboko, pri zaokretu, pod slojem trave i lišća.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 448
  • Page Range: 78-80
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian