(HOMELAND IS HERE, HOMELAND WHERE IS IT?) Cover Image

(DOMOVINA TU JE, DOMOVINA GDE JE?)
(HOMELAND IS HERE, HOMELAND WHERE IS IT?)

Author(s): Attila Balasz
Contributor(s): Draginja Ramadanski (Translator)
Subject(s): Novel
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Da sam jedna mala ruža ja… Ili ne: da sam nekakav pantomimičar, zatražio bih minimum pola sata ćutanja, mada prvi ja nisam siguran da bih izdržao. Znam, međutim, i to, da nisam u stanju da dam zadovoljavajući odgovor, lišen svakog opsenarstva, na pitanje domovina gde je? Radije ću se praviti da mi – kao i većini sapatnika – kakvu-takvu, prenosivu i preseljivu, domovinu predstavlja moj manjkavi jezik, pa ću i dometnuti koju. Pokušaću, dakle, da napabirčim nekoliko rastočenih reči, raspolućenih rečenica, u točak zapletenih, zakukuljenih misli. Svojevrsni naramak ugaraka. Ali, da nisam već prekardašio?

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 442
  • Page Range: 86-88
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian