„Ghetto beze zdi” – od wykluczenia do Terezína
"Ghetto without a wall" from exclusion to Terezín

Author(s): Joanna Brodniewicz
Subject(s): Education, Jewish studies, History of the Holocaust, Book-Review
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Summary/Abstract: Dana Kasperová, Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010, 224 s. Książkę Dany Kasperovej Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín opublikowało Wydawnictwo Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w serii „Humanitas”, poświęconej naukom społecznym i edukacji. Choć ukazała się ona parę lat temu, warto o niej napisać, gdyż podjęte zagadnienie opracowane zostało niezwykle rzetelnie, wieloaspektowo, na podstawie różnorodnych źródeł. W 2011 roku publikację doceniła Rada Naukowa Uniwersytetu Karola, przyznając autorce Nagrodę Rektora za najlepszą pracę naukową, podręcznik i skrypt roku.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 12
  • Page Range: 349-355
  • Page Count: 7
  • Language: Polish