Theoretical and practical issues regarding conversion of the civil legal act Cover Image
  • Price 1.00 €

Probleme teoretice şi practice privind conversiunea actului juridic civil
Theoretical and practical issues regarding conversion of the civil legal act

Author(s): Cristian Paziuc
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Universul Juridic
Keywords: conversiune; act juridic civil; fundament juridic; condiţiile conversiunii

Summary/Abstract: Conversiunea actului juridic civil constituie o figură juridică a cărei abordare teoretică nu se bucură, în prezent, de amploarea aplicaţiilor jurisprudenţiale pe care aceasta le primeşte. Practica instanţelor judecătoreşti relevă un anumit grad de relaxare în interpretarea şi aplicarea condiţiilor conversiunii, împrejurare nejustificată dacă se au în vedere finalitatea conversiunii – aceea de a înlătura de la aplicare sancţiunea nulităţii actului juridic – şi independenţa (aparentă) a acesteia faţă de voinţa părţii sau a părţilor actului juridic convertit, ambele aspecte pledând pentru caracterul excepţional al operaţiunii supuse discuţiei. Studiul îşi propune, în primul rând, o inventariere, dintr-o perspectivă critică, a fundamentului juridic şi a condiţiilor conversiunii, astfel cum acestea au fost dezvoltate de literatura de specialitate şi de practica judiciară prin raportare – în cazul spaţiului juridic autohton – la Codul civil de la 1864. Studiul conchide în sensul că la baza conversiunii stă voinţa prezumată a părţii sau a părţilor actului juridic convertit, voinţă în afara căreia nu poate fi înţeleasă eficacitatea unui act juridic ca izvor voluntar de raporturi juridice concrete. Astfel înţeleasă, operaţiunea conversiunii dobândeşte o structură tripartită similară celei întâlnite în cazul simulaţiei. Odată identificate, condiţiile conversiunii permit apoi delimitarea acestei operaţiuni de instituţii care prezintă un fundament, o structură ori efecte similare. Aplicaţiile conversiunii, identificate de doctrină pe baza textelor vechiului Cod, sunt analizate critic, alături de unele aspecte de drept intertemporal şi de drept internaţional privat relative la această figură juridică. Nu mai puţin – contextul temporal o pretinde – sunt supuse examenului critic dispoziţiile (exprese, de această dată) din materia conversiunii cuprinse în Codul civil în vigoare, asupra acestor aspecte studiul concluzionând în sensul că, excepţie făcând unele nuanţări privind fundamentul juridic, conversiunea rămâne o figură preponderent doctrinară şi pretoriană, fiind de actualitate tezele formulate în privinţa conversiunii pe baza vechiului Cod.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 04
  • Page Range: 120-167
  • Page Count: 48
  • Language: Romanian