The monasteries of the diocese of Würzburg as a WebGIS-project Cover Image

Klasztory diecezji Würzburg jako projekt WebGIS
The monasteries of the diocese of Würzburg as a WebGIS-project

Author(s): Michael Weisenberger
Subject(s): Historical Geography, Geomatics, History of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Historyczne
Keywords: krajobraz klasztorny;diecezja Würzburg;OpenLayers;MySQL;monastery landscape;diocese of Würzburg

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł podzielono na dwie części, przy czym pierwsza opisuje rozwój krajobrazu klasztornego diecezji wurzburskiej od jej ustanowienia do roku 1818. Rozwój ten był podzielony na trzy rożne etapy o odmiennym charakterze. O ile podczas pierwszego etapu założone zostały tylko klasztory benedyktyńskie i kanonickie, to drugi etap charakteryzował się ogromnym pluralizmem zakonów. W trzecim etapie, po okresie reformacji, która spowodowała zamknięcie wielu klasztorów, zakładano, z niewielkimi wyjątkami, tylko zakony mendykanckie. Po tym krótkim opisie rozwoju klasztorów w diecezji wurzburskiej, autor podaje przykład opublikowania wynikow za pomocą aplikacji web−GIS odnoszącej się do bazy danych MySQL. Po opisaniu struktury bazy danych oraz niezbędnych kolumn, podano przykład połączenia OpenLayers z bazą danych.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 43-56
  • Page Count: 14
  • Language: English