INTRODUCTORY REMARKS Cover Image

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
INTRODUCTORY REMARKS

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Editorial
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Правни факултет Универзитета у Београду покренуо је 1953. године своје гласило – Анале Правног факултета у Београду како би часопис представио научну мисао и стручну праксу из свих области права, али и осталих друштвених наука, и истовремено био сведо- чанство о животу и наставно-научном раду матичне установе. По- кретач и први уредник, који је дао и физиономију часопису, био је професор др Михаило Константиновић. Прво гласило Правног факултета у Београду – Архив за правне и друштвене науке покренуто је већ 1906. године, а професори Коста Кумануди и Драгољуб Аранђеловић су били први уредници. Часопис је објављивала Издавачка књижар ница Геца Кон, a у раздобљу између два рата главни уредници су били професори Чедомиљ Митровић, Михаило Илић и Ђорђе Тасић.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: -
  • Page Range: 7-9
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian