Personal identification tests in penitentiary services Cover Image

Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce
Personal identification tests in penitentiary services

Author(s): Robert Poklek
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: badania osobopoznawcze; diagnoza; kryminogeneza; diagnoza penitencjarna; diagnoza resocjalizacyjna

Summary/Abstract: Badania osobopoznawcze są podstawą podejmowanych względem osadzonego decyzji administracyjnych oraz oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych. Poprawnie przeprowadzona diagnoza umożliwia zindywidualizowanie procesu resocjalizacji penitencjarnej, prognozowanie penitencjarne i kryminologiczno-społeczne, zapobieganie wzajemnej demoralizacji więźniów oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej.W artykule podjęto próbę szczegółowego omówienia badań osobopoznawczych osób pozbawionych wolności realizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych w kontekście prawno-kryminologicznym i psychopedagogicznym. Omówiono źródła informacji osobopoznawczych o skazanym oraz procedury podejmowane przez personel więzienny w celu przeprowadzenia i udokumentowania diagnozy penitencjarnej W podsumowaniu wskazano na kompetencje personelu więziennego niezbędne do prowadzenia badań osobopoznawczych.

  • Issue Year: 14/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 41-57
  • Page Count: 17
  • Language: Polish